VN INDEX
HNX INDEX
Chỉ số % Thay đổi KLGD GTGD CK Tăng/Giảm
VN-INDEX
VN30-INDEX
HNX-INDEX
HNX30-INDEX
UPCOM-INDEX
Chỉ số % Thay đổi KLGD GTGD CK Tăng/Giảm
HSX-100
HSX-ALLSHARE
HSX-MIDCAP
HSX-SMALLCAP
Chỉ số Chỉ số T-1 % Thay đổi
VNALLSHARE TRI
VN30 TRI
VN100 TRI
VNMIDCAP TRI
VNSMALLCAP TRI
HOSE
CK Trần Sàn TC Dư mua Khớp lệnh Dư bán Cao Thấp TB Tổng KL NN Mua Room
KL 3 Giá 3 KL 2 Giá 2 KL 1 Giá 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3