VN INDEX
HNX INDEX
+/- Chỉ số % Thay đổi
VN30-INDEX
FUTURES
HNX30 VN30 Bonds All
CK Phiên OI Trần Sàn TC Dư mua Khớp lệnh Dư bán Cao Thấp TB Tổng KL NN Mua NN Bán Room
KL 3 Giá 3 KL 2 Giá 2 KL 1 Giá 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3