VN INDEX
HNX INDEX
Chỉ số % Thay đổi KLGD GTGD CK Tăng/Giảm
VN-INDEX
VN30-INDEX
HNX-INDEX
HNX30-INDEX
UPCOM-INDEX
VNX-ALLSHARE
Chỉ số % Thay đổi KLGD GTGD CK Tăng/Giảm
HSX-100
HSX-ALLSHARE
HSX-MIDCAP
HSX-SMALLCAP
VNX50
VNSI
Chỉ số Chỉ số T-1 % Thay đổi
VNALLSHARE TRI
VN30 TRI
VN100 TRI
VNMIDCAP TRI
VNSMALLCAP TRI
Chỉ số % Thay đổi KLGD GTGD CK Tăng/Giảm
HSX-FIN
HSX-MAT
HSX-IND
HSX-CONS
HSX-COND
HSX-HEAL
HSX-ENE
HSX-UTI
HSX-REAL
HSX-IT
HNX 30
CK Trần Sàn TC Dư mua Khớp lệnh Dư bán Cao Thấp TB Tổng KL NN Mua NN Bán Room
KL 3 Giá 3 KL 2 Giá 2 KL 1 Giá 1 Giá KL +/- Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3